A Sears Kit Home in Poughkeepsie: $458K » 6 South Randolph Avenue Poughkeepsie (21)