Goshen Village Colonial, $205,000 » 67 Wickham Avenue Goshen ny 4