Poughkeepsie Greek Revival Art Studio and Gallery, $349K » 55 Noxon St Poughkeepsie NY7